کارگاه کایرن در خانه های 4 ، 8 و 12

_

Chiron

در الگوهای احساسی آب

این یک کورس تکمیلی است که امکان تعمق و درک بیشتر کایران در الگوهای احساسی را فراهم میکند.
دوره ۳ هفته ای که از پنجشنبه 13می 2021 شروع میشود.‌
وبینار آنلاین از ساعت 5 الی 7 عصر بوقت ایران

کایران نماد الگوی ناخوداگاه ما درباره “زخمی” شدن است، زخمی که حاکی از فعال شدن یک انرژی آغازگر است برای باز کردن درب آگاهی ما به تمامیت باورهای ناخوداگاهی که توسط انکار یا وسواس، پوشیده شده اند. کایران در نمودار تولد یک تمایل است، تمایل روح برای شیرجه رفتن در اعماق درد تا بتواند آن بخش هویت خود را تغییر دهد.

تمرکز این کارگاه بر روی خانه های الگوی عنصر آب است چرا که بدلیل ماهیت انرژیکی این خانه‌ها، کایرن در این نشانها بسیار عمیق‌ و حتی کارمیک‌تر عمل خواهد کرد. ‌

*این یک دوره تکمیلی است و مناسب کسانی است که قصد دارند اطلاعات آسترولوژی خود را کامل کنند.
*دوهفته – هر هفته یک جلسه آنلاین 100 دقیقه ای
*پروژه تمرینی و گرفتن بازخور