طرح کلی دوره ها

با برنامه شروع کنید

تا یک گواهینامه معتبر آسترولوژی بگیرید

ما چگونه کار می کنیم؟

در 4 ترم تبدیل به یک آسترولوژر حرفه ای شوید

 ۱. سطح اول

 

در ترم اول با بلوک های و اصول اولیه اشنا میشوید. انرژی سیارات و خانه ها و نشان‌ها و قطبیت ها را فرا میگیرید.. در این سطح شما الفبای آسترولوژی را فرا خواهید گرفت. این دوره مناسب برای کسانی است که میخواهند یک شروع قوی و استاندارد در یادگیری این علم باطنی داشته باشند. در این دوره الفبای انرژیهای نجومی را خواهید آموخت. بدون درک الفبای انرژیهای نجومی، شما درک کاملی از آسترولوژی تکاملی نخواهید داشت.

۳.سطح سوم

 

در سطح سوم ما زمان را وارد بحث خواهیم کرد.. ما بررسی خواهیم کرد که تاثیر انرژی سیارات در حال حرکت چگونه بر چارت تولد تاثیر میگذارند.‌ چرخه های سیاره ای را مطالعه خواهیم کرد و سینودهای سیاره ای را فرا خواهیم گرفت

 

۲.سطح دوم

 

 

در سطح دوم شما خواهید آموخت عملکرد سیارات در نشان‌ها و خانه ها، چگونه در دریافت انرژی تاثیر میگذارد. عملکرد سیارات در دوازده , خانه و نشان و زوایای آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد . در پایان این سطح شما شما قادر به تفسیر یک چارت تولد خواهید بود.

4.سطح چهارم

 

در سطح چهارم بخش عمیق تری از روند تاثیر زمان را درک خواهیم کرد. مفاهیم نمودارهای Progression و Solar Arcs را فرا خواهیم گرفت.‌ همچنین در این سطح ما با مفاهیم خاص استرویدها و تاثیرگذاری آنها در نمودار تولد آشنا خواهیم شد.

Venus Astrology School

کاتالوگ کامل دوره ها را از اینجا دانلود کنید