شروع دوره

START: 2 Jan 2022
 

مدت

10 WEEKS

هزینه

4800000 تومان

دسته بندی

دوره آموزشی

مدرس

PicsArt_11-06-09.42.42

مریم ناظمی

مدرس آسترولوژی تکاملی

اشتراک گذاری این دوره

نوزاد در روز و ساعتی متولد میشود که پرتوهای آسمانی با کارمای فردی انسان هماهنگ باشند.
“سوامی یوکتسوار”

آموزش آسترولوژی سطح یک آنلاین - دوره زمستان

Winter Course

دوره سطح اول آموزش آسترولوژی

اطمینان داریم اگر قبلا آسترولوژی را جایی یاد گرفته اید، با دوره و فصل بندی اموزشهای ما، شما نگاه و احساس دیگری به این علم پیدا خواهید کرد. ما شما را در این سطح تنها با علایم و خانه ها آشنا نمیکنیم.. از نظرما، آنها زمینه‌ و مراحل انرژیکی هستند که در یک چارت تولد، روح را به سطح انرژی دارمایی خود میرسانند. رویکرد آموزشی ما  در سطح مبتدی، کاملا یک رویکرد کهن‌الگویی و یونگین است. شما در سطح یک این موارد را فرا خواهید گرفت:
آشنایی با الگوهای انرژیکی
آشنایی با کهن‌الگوهای نشان ها
آشنایی با کهن الگوهای سیارات
بنابراین در پایان سطح یک شما درک انرژیکی سیارات و نشانها و الفبای آسترولوژی را پیدا خواهید نمود.

 

این دوره 10 هفته است. هر هفته درسها را در پنل خود دریافت خواهید نمود.