مدرسه آسترولوژی ونوس در سال ۱۴۰۰با هدف ایجاد بستری برای شناخت و توسعه دانش ستاره‌شناسی با شیوه غربی که متکی بر اصول روانشناختی است شروع به کار کرد. موسس این مدرسه سرکار خانم مریم ناظمی، خود دانش‌آموخته مدرسه آسترولوژی سیدنی استرالیا و دانش آموزش فعلی مدرسه آسترولوژی تکاملی جفری ولف گرین است که از سال ۲۰۱۸ سرسختانه تلاش کرده است تا این دانش را نه بعنوان طالع‌بینی، بلکه دانشی که با ساختار روان انسان کار می‌کند معرفی کند. او معتقد است که ما نباید به سال‌های پیشگویی بازگردیم چرا که انسان امروزی به پیشگویها و غیب‌گوها نیازی ندارد‌ فصل پیشگویی سررسید و عصر آکواریوس یعنی عصری که هر انسانی با تکیه به توانایی های خود آینده اش را می‌سازد.‌

از نظر او ستاره‌شناسی نوین که با نام تکاملی شناخته شده به جای آنکه درباره پیشگویی ها باشد، به نمودار تولد و سیارات بعنوان نقشه راهنما نگاه می‌کند. نقشه ای که نشان می‌دهد انسان با چه توانایی های بالقوه‌ای متولد شده، نقاط چالشی او چه هستند و چگونه می‌تواند از زمان و انرژی خود نهایت استفاده را ببرد و میران اسیب‌پذیری خود را در این سفر کمتر کند.

این دانشی باستانی است که انسان را به ریشه‌های معنوی خود متصل و به انسانها می آموزد کهشما به دلیلی و برای دستیابی به سطح خاصی از انرژی در این تجسم حلول یافته اید . تجربیات شما بر روی مدرسه زمین همگی مقدس هستند. رویکرد جدید ستاره شناسی با الگوهای روانشناسی یونگ و روانشناسی نوین پیوند خورده و در هزاره جدید انسانها را در بعد جدید از درک و شناخت خود قرار میدهد.. این روشی جدید با تکیه بر اصول کیمیاگری باستانی است که روند تغییر و تحول روح و تبدیل ماده پست به طلا را بیان و توضیح می هد. 

ما برای چه اینجا هستیم؟

پاسخ این سوال را ماندالای مقدس نمودار تولدتان به شما خواهد گفت.