وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2/400/000 تومان

 

 

سلام و به دوره بررسی دیدگاه یونگی در ساختار تاروت خوش اومدید..

 

در این دوره در هفته های اعلام شده شما یک وبینار آموزشی خواهید داشت و همزمان در پنل آموزشی فایل تمرین ها را دریافت خواهید کرد.

 

تاریخ جلسات وبینار به شرح ذیل هستند:

 

درس اول: تاریخ وبینار 11 سپتامبر – ساعت 9 شب

درس دوم: تاریخ وبینار 18 سپتامبر – ساعت 9 شب

درس سوم: تاریخ وبینار 2 اکتبر – ساعت 9 شب

درس چهارم: تاریخ وبینار 9 اکتبر – ساعت 9 شب

درس پنجم: تاریخ وبینار 16 اکتبر – ساعت 9 شب

درس ششم: تاریخ وبینار 23 اکتبر – ساعت 9 شب

 

 

 

 

 

 

بزودی شما را در کلاسها خواهم دید.