وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2/200/000 تومان

 

به کارگاه کیمیاگری کایرن خوش آمدید..

از اینکه شما را در اینجا می بینم خوشحالم.. از اینکه می توانیم در کنار یکدیگر زخمهای خود را ببینیم، لمس کنیم و دردهای آن را آزاد کنیم..

 

بخش بزرگی از سالهای زندگی ما با درد و رنج رنگ گرفته.. کودکی اکثر ما در دورانی تلخ و سخت گذشت و نه فقط والدین، که سیستم و جامعه هم زخم های زیادی را به ما وارد کرد. تجربه های تلخی که بر شخصیت و هویت ما تاثیر گذاشت و ما همیشه فکر می کردیم که زمان مرهم دردهاست! ولی این بزرگترین دروغی بود که به ما تحویل دادند.. زمان تنها زخمها را پنهان تر و وسیع تر میکند.. نور است که درمان زخم هاست و نور یعنی آگاهی.

قصد من در این کارگاه درس دادن نیست.. می خواهم دردهایمان را بو بکشیم.. زخم آنها را مزه کنیم.. می خواهم آن زخم را نقاشی کنیم.. این بخشی از کارگاهی است که من قصد داشتم بعنوان تروما آن را برگزار نمایم. پس خودتان را برای یک سفر به دنیای زیرین آماده کنید.

 

درسها بر اساس زمان بندی داده شده باز خواهند شد.. شما تا قبل از شروع دوره یک لینک دریافت خواهید کرد که بشما کار را پنل درسی را آموزش خواهد داد. جلسات آنلاین ما در اسکایپ یا گوگل میت خواهند بود . یک گروه تلگرامی نیز برای تبادل بیشتر خواهیم داشت.

در خلال آن ما حماسه گیلگمش را مرور خواهیم کرد و  3 تابلو را بر اساس زخم های درونی اتان را نیز نقاشی خواهیم کرد.

 

 

بزودی شما را خواهم دید و بیشتر برایتان خواهم گفت..