کارگاه چرخه های گره های ماه

_

THE LUNAR NODES

درک خط سرنوشت

این یک کورس تکمیلی است.

بله می‌دانم از کجا آمدم!
همیشه گرسنه همچون شعله
به خود زنده‌ام و می‌درخشم
نور می‌بارد از آنچه به اندیشه در می‌آورم
خاکستر است آنچه باقی میگذارم.

“نیچه”

داستان نودها، داستان از کجا آمده ام و به کجا می روم است..  داستان چه با خودم آورده ام و چه چیزی با خودم به زندگی بعد می برم..

و شما وظیفه دارید انچه را ساخته‌اید، به پایان برید و به روشی سالم، انها را الگوسازی کنید.

این ورکشاپ، الگوی حرکتی نودها را باز میکند. نودها در حرکت برگشتی خود که نمادی از کارما و زندگی گذشته ما هستند چرخه ای از مربع‌ها، تقابل‌ها و پیوندها را ایجاد میکنند که فرصت‌هایی برای رشد و یادگیری هستند. اگاهی از چرخه نودها بشما امکان میدهد بدانید چه چیزی را باید امتحان کنید و چه چیزی را نباید امتحان کنید. همچنین اگر در جایگاه تفسیر برای دیگران هستید خواهید توانست آگاهی بیشتری درباره کارما و دارمای آنها بدهید.

* این یک دوره تکمیلی است و مناسب کسانی است که قصد دارند اطلاعات آسترولوژی خود را کامل کنند.
* 6 هفته – هر هفته یک جلسه آنلاین 100  الی 120 دقیقه ای
* پروژه تمرینی و گرفتن بازخورد