وبینار مرکوری در خانه چهارم در چارت تولد

_

Mercury

در خانه چهارم

موضوع: بررسی الگوی انرژی مرکوری در خانه چهارم

شرح: خانه چهارم با کلمه کلیدی احساسات گره خورده و احساسات بخشی از فرایند تفکر هستند. همچنین از طریق حوزه های آگاهی خرچنگ است که فرد با الگوهای شرطی شده خود در زندگی روبرو می شود. در این وبینار ما بررسی می کنیم که حضور مرکوری در این انرژی چگونه روی نحوه  تفکر و انتخابهای فرد تاثیر می گذارد

زمان: شنبه 19 تیرماه – ساعت 23:30 شب بوقت ایران