Level1- Fall Term

4,800,000 تومان

این دوره مناسب برای کسانی است که میخواهند یک شروع قوی و استاندارد در یادگیری این علم باطنی داشته باشند. در این دوره الفبای انرژیهای نجومی را خواهید آموخت. بدون درک الفبای انرژیهای نجومی، شما درک کاملی از آسترولوژی تکاملی نخواهید داشت.

ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است.

این دوره برای کسانی طراحی شده که مصمم و هدفمند هستند و قصد دارند از ابتدا با مفاهیم ای دانش پایه ای آشنا شوند. 

 

در این ماژول شما درسها را در بر طبق تنظیمات هفتگی در پنل کاربری خود دریافت کرده و با ارسال تکالیف هفتگی بازخود و نمره دریافت خواهید کرد. یک وبینار 60  الی 90 دقیقه ای پرسش و پاسخ خواهید داشت  و 330 دقیقه  ویس راهنمای درسها را دریافت خواهید کرد.
در پایان ترم با کسب حدنصاب امتیاز تکالیف و آزمون نمرات، میتوانید در سطح بعد ثبت نام کنید.