کارگاه تاروت در آسترولوژی

_

Tarot in Astrology

درک سنتز روح

این یک ماژول تکمیلی است و مباسب برای کسانی که میخواهنو درک بیشتری از تبادل انرژیهای چارت تولد را بدست آورند.

کارتهای تاروت نمادی یک از ماندالای مقدس هستند..‌ نمادی از چرخه ای که برخی از حقایق درونی شما و اطرافتان را آشکار میکنند.‌ چارت تولد نیز در شکل نوین خود به شکل دایره ترسیم میشود.‌ هر دو در کنار هم‌روایتگر داستان سفر روح شما هستند. در این دوره استثنایی و بی نظیر شما می‌آموزید که چگونه برای تفسیر چارت از تاروت کمک بگیرید و یا خوانش تاروت خود را با تکیه بر درسهای روح متمرکز کنید. ‌برای این دوره نیاز است که سه‌ترم آسترولوژی را گذرانیده باشید.‌ انطباق این دو بر هم به زیبایی هر چه تمامتر انرژیهای چارت تولد را برایتان باز میکند. این یک سیستم هرمتیک است که فقط شامل کار با کارتها نمیشود.. اعداد و حروف نیز در می‌توانند چشم‌انداز وسیع‌تری را در درک چارت تولد بما میدهند.

* این یک دوره تکمیلی است و مناسب کسانی است که قصد دارند اطلاعات آسترولوژی خود را کامل کنند.
* پروژه تمرینی و گرفتن بازخورد