تاروت، حقیقت خاموش

_

TAROT

حقیقت خاموش  

کارتهای تاروت نمادی یک از ماندالای مقدس هستند..‌ نمادی از چرخه ای که برخی از حقایق درونی شما و اطرافتان را آشکار میکنند.‌ چارت تولد نیز در شکل نوین خود به شکل دایره ترسیم میشود.‌ هر دو در کنار هم‌روایتگر داستان سفر روح شما هستند. در این دوره استثنایی و بی نظیر شما می‌آموزید که چگونه برای تفسیر چارت از تاروت کمک بگیرید و یا خوانش تاروت خود را با تکیه بر درسهای روح متمرکز کنید. ‌برای این دوره نیاز است که سه‌ترم آسترولوژی را گذرانیده باشید.‌ انطباق این دو بر هم به زیبایی هر چه تمامتر انرژیهای چارت تولد را برایتان باز میکند. این یک سیستم هرمتیک است که فقط شامل کار با کارتها نمیشود.. اعداد و حروف نیز در می‌توانند چشم‌انداز وسیع‌تری را در درک چارت تولد به ما می دهند.